Daikin FDA-AJednostka kanałowa z wysokim ESP (aż do 250 Pa), idealne rozwiązanie do dużych pomieszczeń.

 

CECHY PRODUKTU:

 • Wysoki spręż dyspozycyjny do 250 Pa ułatwia stosowanie rozległych sieci kanałów i krat
 • Połączenie z technologią R-32 Bluevolution zapewnia zmniejszenie Twojego oddziaływania na środowisko o 68% w porównaniu z produktami wykorzystującymi czynnik chłodniczy R-410A i dzięki wysokiej efektywności energetycznej prowadzi bezpośrednio do zmniejszenia zużycia energii i wymaga ładunku czynnika chłodniczego mniejszego aż do 16%
 • Możliwość zmiany sprężu dyspozycyjnego poprzez przewodowy sterownik pozwala na optymalizację ilości dostarczanego powietrza
 • Dyskretnie umieszczona w suficie: widoczne są tylko kraty ssania i tłoczenia
 • Do 26,4 kW w trybie grzania
 • Zunifikowana gama jednostek wewnętrznych, przystosowanych do czynnika chłodniczego R-32 and R-410A
 • Wbudowana pompa skroplin (625 mm) zwiększa elastyczność i szybkość instalacji (standard dla FDA125, opcja dla FDA200-250)
 • Standardowo dostarczany filtr po stronie ssawnej upraszcza instalację

 

KORZYŚCI:

 • Praca podczas nieobecności   Praca podczas nieobecności

Pozwala utrzymać żądaną temperaturę w pomieszczeniu na wybranym poziomie podczas nieobecności użytkowników. To pozwala na oszczędność energii.

 • Tylko wentylator   Tylko wentylator

Klimatyzator może działać jako wentylator, nawiewając powietrze bez chłodzenia lub grzania.

 • Automatyczne przełączenie chłodzenie-grzanie   Automatyczne przełączenie chłodzenie-grzanie

Automatyczne wybranie trybu chłodzenia lub grzania w celu osiągnięcia ustawionej temperatury.

 • Regulacja prędkości wentylatora   Regulacja prędkości wentylatora (3-stopniowy)

Umożliwia wybór dowolnej z kilku prędkości wentylatora.

 • Program osuszania   Program osuszania

Program umożliwiający zmniejszenie poziomu wilgotności powietrza bez wahań temperatury w pomieszczeniu.

 • Filtr powietrza   Filtr powietrza

Usuwa unoszące się w powietrzu cząsteczki kurzu, zapewniając stały nawiew czystego powietrza.

 • Timer tygodniowy   Timer tygodniowy

Można go ustawić tak, aby rozpoczynał grzanie lub chłodzenie o wyznaczonej porze dnia codziennie lub tygodniowo.

 • Sterownik przewodowy   Sterownik przewodowy

Włączanie, wyłączanie i regulacja klimatyzatora.

 • Sterowanie centralne   Sterowanie centralne

Włączanie, wyłączanie i regulacja kilku klimatyzatorów z jednego punktu centralnego.

 • Sterownik online poprzez aplikację   Sterownik online poprzez aplikację

Możliwość sterowania jednostką wewnętrzną z dowolnego miejsca poprzez aplikację.

 • Automatyczne ponowne uruchomienie   Automatyczne ponowne uruchomienie (Standard)

Po przerwie w dostawie energii elektrycznej, urządzenie uruchomi się ponownie na początkowym ustawieniu.

 • Autodiagnostyka   Autodiagnostyka

Ułatwia konserwację, informując o usterkach i nieprawidłowościach w pracy urządzenia.

 • Pompa skroplin   Pompa skroplin (Standard)

Ułatwia odprowadzenie skroplin z jednostki wewnętrznej.

 • Układy twin/triple/double twin   Układy twin/triple/double twin

Do jednej jednostki zewnętrznej można podłączyć 2, 3 lub 4 jednostki wewnętrzne o różnej mocy. Każda jednostka wewnętrzna obsługiwana jest w ramach tego samego trybu grzania i chłodzenia z jednego pilota.

 

Szczegółowe informacje na stronie: