Daikin FHA-ACECHY PRODUKTU:

  • Rozwiązanie idealne z powodu komfortowego nawiewu powietrza dzięki efektowi Coanda: kąt nawiewu do 100°
  • Nawet pomieszczenia o wysokości sufitu do 3,8m można w prosty sposób ogrzać lub schłodzić bez spadku wydajności
  • Możliwość prostej instalacji zarówno w nowych budynkach, jak i tych po modernizacji
  • Połączenie z technologią R-32 Bluevolution zapewnia zmniejszenie Twojego oddziaływania na środowisko o 68% w porównaniu z produktami wykorzystującymi czynnik chłodniczy R-410A i dzięki wysokiej efektywności energetycznej prowadzi bezpośrednio do zmniejszenia zużycia energii i wymaga ładunku czynnika chłodniczego mniejszego aż do 16%
  • Jednostkę można łatwo zamontować w narożnikach i wąskich przestrzeniach, ponieważ potrzebuje ona tylko 30 mm wolnej bocznej przestrzeni serwisowej
  • Zunifikowana gama jednostek wewnętrznych, przystosowanych do czynnika chłodniczego R-32 and R-410A
  • Obniżone zużycie energii dzięki zastosowaniu specjalnie zaprojektowanego silnika wentylatora na prąd stały
  • Dostępnych jest 5 różnych prędkości wentylatora dla maksymalnego komfortu
  • Stylowa jednostka łatwo harmonizuje z każdym wnętrzem Kiedy jednostka nie pracuje, klapy zamykają się całkowicie i nie są widoczne żadne kratki nawiewów

 

 

KORZYŚCI:

Praca podczas nieobecności

PozwalaPraca podczas nieobecności utrzymać żądaną temperaturę w pomieszczeniu na wybranym poziomie podczas nieobecności użytkowników. To pozwala na oszczędność energii.

 

 

Automatyczny ruch w kierunku pionowym

Możliwość wybAutomatyczny ruch w kierunku pionowymoru automatycznego ruchu klap nawiewu w pionie, zapewniający skuteczne rozprowadzenie powietrza i temperatury w całym pomieszczeniu.

 

 

Tylko wentylator

KlimaTylko wentylatortyzator może działać jako wentylator, nawiewając powietrze bez chłodzenia lub grzania

 

 

Automatyczne przełączenie chłodzenie-grzanie

AutomatAutomatyczne przełączenie chłodzenie-grzanieyczne wybranie trybu chłodzenia lub grzania w celu osiągnięcia ustawionej temperatury.

 

 

Regulacja prędkości wentylatora (3-stopniowy)

Umożliwia Regulacja prędkości wentylatorawybór dowolnej z kilku prędkości wentylatora.

 

 

 

Program osuszania

PrograProgram osuszaniam umożliwiający zmniejszenie poziomu wilgotności powietrza bez wahań temperatury w pomieszczeniu.

 

 

Filtr powietrza

Usuwa unosFiltr powietrzazące się w powietrzu cząsteczki kurzu, zapewniając stały nawiew czystego powietrza.

 

 

Timer tygodniowy

Można gTimer tygodniowyo ustawić tak, aby rozpoczynał grzanie lub chłodzenie o wyznaczonej porze dnia codziennie lub tygodniowo.

 

 

Układ chłodzenia infrastruktury

Usuwa w nieUkład chłodzenia infrastrukturyzawodny, efektywny i elastyczny sposób ciepło stale generowane przez urządzenia IT i serwery, aby zapewnić maksymalny czas sprawności działania z równoczesnym najlepszym zwrotem inwestycji.

 

 

Zdalny sterownik bezprzewodowy (Opcja)

ZZdalny sterownik bezprzewodowydalne włączenie, wyłączenie i regulacja klimatyzatora.

 

 

 

Sterownik przewodowy (Opcja)

WłączSterownik przewodowyanie, wyłączanie i regulacja klimatyzatora.

 

 

 

Sterowanie centralne (Opcja)

WłączSterowanie centralneanie, wyłączanie i regulacja kilku klimatyzatorów z jednego punktu centralnego

 

 

Sterownik online poprzez aplikację

MoSterownik online poprzez aplikacjężliwość sterowania jednostką wewnętrzną z dowolnego miejsca poprzez aplikację

 

 

Automatyczne ponowne uruchomienie

Po przeAutomatyczne ponowne uruchomienierwie w dostawie energii elektrycznej, urządzenie uruchomi się ponownie na początkowym ustawieniu.

 

 

Autodiagnostyka

Ułatwia kAutodiagnostykaonserwację, informując o usterkach i nieprawidłowościach w pracy urządzenia.

 

 

Pompa skroplin (Opcja)

UPompa skroplinłatwia odprowadzenie skroplin z jednostki wewnętrznej.

 

 

 

Układy twin/triple/double twin

Do jeUkłady twin/triple/double twindnej jednostki zewnętrznej można podłączyć 2, 3 lub 4 jednostki wewnętrzne o różnej mocy. Każda jednostka wewnętrzna obsługiwana jest w ramach tego samego trybu grzania i chłodzenia z jednego pilota.

 

 

System 'Multi'

Do jedSystem 'Multi'nej jednostki zewnętrznej można podłączyć do 5 jednostek wewnętrznych o różnej mocy. Każda jednostka wewnętrzna obsługiwana jest osobno w ramach tego samego trybu grzania i chłodzenia.

 

 

 

Szczegółowe informacje na stronie: