Mitsubishi KDUrządzenia kanałowe do zabudowy w suficie. Powietrze rozprowadzane
jest do pomieszczeń poprzez kanały powietrza.


Wysoki spręż statyczny

  • Do 50 Pa
  • Możliwy wybór pomiędzy 4 wartościami sprężu statycznego: 5-15-35-50 Pa


Łatwy montaż w sufitach o niskiej zabudowie

  • Wysokość zabudowy już od 200 mm


Opcjonalnie - pompka skroplin

  • Wysokość tłoczenia do 55 cm


Trzy biegi wentylatora

  • Niski / Średni / Wysoki

Obszary zastosowań

  • Nieruchomości mieszkalne i  budynki komercyjne