Daikin FVA-ACECHY PRODUKTU:

  • Zmniejszenie wahań temperatury dzięki automatycznemu doborowi prędkości wentylatora lub dowolnie wybieranej 3-etapowej prędkości wentylatora.
  • Połączenie z technologią R-32 Bluevolution zapewnia zmniejszenie Twojego oddziaływania na środowisko o 68% w porównaniu z produktami wykorzystującymi czynnik chłodniczy R-410A i dzięki wysokiej efektywności energetycznej prowadzi bezpośrednio do zmniejszenia zużycia energii i wymaga ładunku czynnika chłodniczego mniejszego aż do 16%
  • Podwyższenie komfortu w wyniku lepszego rozprowadzania strumienia powietrza z pionowego nawiewu, który umożliwia ręczne nastawianie łopatek wylotu powietrza w górnej części jednostki.
  • Nawiew nastawny w poziomie w celu lepszego dostosowania do układu pomieszczenia (poprzez sterownik przewodowy BRC1E*/BRC1H*)
  • Zunifikowana gama jednostek wewnętrznych, przystosowanych do czynnika chłodniczego R-32 and R-410A

 

 

KORZYŚCI:

Praca podczas nieobecności

Pozwala utrzyPraca podczas nieobecnościmać żądaną temperaturę w pomieszczeniu na wybranym poziomie podczas nieobecności użytkowników. To pozwala na oszczędność energii.

 

 

Automatyczny ruch w kierunku pionowym

MożliwoAutomatyczny ruch w kierunku pionowymść wyboru automatycznego ruchu klap nawiewu w pionie, zapewniający skuteczne rozprowadzenie powietrza i temperatury w całym pomieszczeniu.

 

 

Tylko wentylator

KlimatyzTylko wentylatorator może działać jako wentylator, nawiewając powietrze bez chłodzenia lub grzania

 

 

Automatyczne przełączenie chłodzenie-grzanie

AutomatyRegulacja prędkości wentylatoraczne wybranie trybu chłodzenia lub grzania w celu osiągnięcia ustawionej temperatury.

 

 

Regulacja prędkości wentylatora (3-stopniowy)

UmożliwAutomatyczne przełączenie chłodzenie-grzanieia wybór dowolnej z kilku prędkości wentylatora.

 

 

 

Program osuszania

Program umoProgram osuszaniażliwiający zmniejszenie poziomu wilgotności powietrza bez wahań temperatury w pomieszczeniu.

 

 

Filtr powietrza

Usuwa unosFiltr powietrzazące się w powietrzu cząsteczki kurzu, zapewniając stały nawiew czystego powietrza.

 

 

Timer tygodniowy

Można gTimer tygodniowyo ustawić tak, aby rozpoczynał grzanie lub chłodzenie o wyznaczonej porze dnia codziennie lub tygodniowo.

 

 

Sterownik przewodowy

WłączaniSterownik przewodowye, wyłączanie i regulacja klimatyzatora.

 

 

 

Sterowanie centralne

WłączaSterowanie centralnenie, wyłączanie i regulacja kilku klimatyzatorów z jednego punktu centralnego

 

 

Sterownik online poprzez aplikację

MoSterownik online poprzez aplikacjężliwość sterowania jednostką wewnętrzną z dowolnego miejsca poprzez aplikację

 

 

Automatyczne ponowne uruchomienie

Po przerwie Automatyczne ponowne uruchomieniew dostawie energii elektrycznej, urządzenie uruchomi się ponownie na początkowym ustawieniu.

 

 

Autodiagnostyka

Ułatwia konAutodiagnostykaserwację, informując o usterkach i nieprawidłowościach w pracy urządzenia.

 

 

Układ chłodzenia infrastruktury

Usuwa w niezawUkład chłodzenia infrastrukturyodny, efektywny i elastyczny sposób ciepło stale generowane przez urządzenia IT i serwery, aby zapewnić maksymalny czas sprawności działania z równoczesnym najlepszym zwrotem inwestycji.

 

 

 

Szczegółowe informacje na stronie: